رفتن به محتوای اصلی

گزارش مردمی

آرامش اجتماعی شما خط قرمز ماست
ب

🔷 بر اساس گزارش متعدد دریافتی از شبکه مردمی مبنی بر تبلیغات نامتعارف و هنجارشکنی در بستر برنامه دیوار سطح استان قم، موضوع در دستور کار شبکه امنیت اجتماعی سجاد قرار گرفت

با ارسال گزارش به پلیس محترم فتا ، موضوع بررسی و افراد شناسایی شده و پرونده قضایی برای این افراد تشکیل و جهت برخورد احضاریه صادر گردید .

دسته بندی

برچسب‌ها