رفتن به محتوای اصلی

امر به معروف و نهی از منکر

تذکر لسانی

گزارشی از فعالیت های آمرین به معروف و نهی از منکر 

Video file


💠 گزارشی از فعالیت های جهاد آمرین به معروف و نهی از منکر در حوزه تذکر لسانی به صورت یک رزمایش با عنوان رزمایش هفتگی مشترک گروه ها و تشکل های تذکر لسانی قم

🎞 تهیه شده توسط واحد رسانه ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم

دسته بندی