رفتن به محتوای اصلی

نظارت اصناف و اماکن

پلمب شد
س

برخورد با بیش از ۱۰ واحد صنفی البسه فروشی بدلیل استفاده از مدلینگ فروشنده

 

با توجه به گزارشات مردمی و رصد شبکه های اجتماعی مبنی بر مدلینگ فروشنده و تخلفات هنجار شکنانه برخی از واحد های صنفی در سطح شبکه های اجتماعی و ترویج بی بندو باری، موضوع در دستور کار شبکه امنیت اجتماعی سجاد قرار گرفت و  پس از تکمیل گزارشات و دریافت دستور قضایی از سوی معاون دادستان، متولیان واحد‌های صنفی توسط پلیس فتا استان احضار، موضوع بررسی و پرونده قضایی برای این افراد تشکیل شد.

نظارت با قدرت ادامه دارد 

دسته بندی

برچسب‌ها